Preskoči na glavno vsebino

Vtisi z dogodkov >>

Praznovanje 101. rojstnega dne stanovalke ga. Jenko

vtis iz dogodka Praznovanje 101. rojstnega dne stanovalke ga. Jenko

Testiranje e-kombija

Torek, 4. oktober: Z izleti po Gorenjski smo testirali e-kombi.
Torek, 4. oktober: Z izleti po Gorenjski smo testirali e-kombi.

KONVENCIONALNA IN EKOLOŠKA ŽIVILA

 

Št. JN: JNV-0001/2022

Datum: 10.11.2022

 

Naročnik, DOM STAREJŠIH OBČANOV PREDDVOR, Potoče 2, 4205 Preddvor, vse zainteresirane ponudnike obvešča, da razpisuje javno naročilo za sukcesivni nakup »KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL«. Zainteresirani ponudniki, ki izpolnjujejo vse naročnikove pogoje in pri njih niso prisotni razlogi za izključitev ponudbe ter izpolnjujejo vse tehnične zahteve naročnika, lahko oddajo svojo ponudbo v skladu z javnim naročilom objavljenim na tej povezavi

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=462819 

Rok za oddajo ponudbe: 15.12. 2022 do 12.00 ure.

Datum odpiranja ponudb: 15.12.2022 ob 16:27, na portalu eJN.

 

Rok za dodatna pojasnila je 8.12. 2022 do 12.00 ure.

 

*   *   *   *   *

OKOLJU PRIJAZNA ČISTILNA SREDSTVA, HIGIENSKI PAPIRNATI PROIZVODI in VREČKE ZA ODPADKE

Številka JN: JNE-0008/2022
Datum: 11.11. 2022

 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

DOM STAREJŠIH OBČANOV PREDDVOR, Potoče 2, 4205 Preddvor, vabi ponudnike k predložitvi ponudbe v skladu s povabilom k oddaji ponudbe, po evidenčnem postopku, za »OKOLJU PRIJAZNA ČISTILNA SREDSTVA, HIGIENSKI PAPIRNATI PROIZVODI in VREČKE ZA ODPADKE «, najkasneje do dne 29.11.2022 do 12:00 ure.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme v sprejemno pisarno na sedežu DSO Preddvor do zgoraj navedenega roka. Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Ponudba mora biti označena "NE ODPIRAJ - PONUDBA - 4300-6/2022"

Odpiranje ponudb bo potekalo v upravi DSO Preddvor, dne 29.11. 2022 s pričetkom ob 12:01 uri.

Vabimo vas, da podate vašo ponudbo na ta javni razpis v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

Kontaktna oseba s strani naročnika je Urša Sgerm:
Razpisna dokumentacija je dosegljiva:

* * * * * * * *

Dom starejših občanov Preddvor