Vtisi z dogodkov >>

Balinanje

Danes to sploh ni bil trening, tako smo vzeli zares, da je bilo to pravo tekmovanje v balinanju.

Pevski krožek

Škrjanček poje, žvrgoli... oblačno vreme se jasni...Pevska skupina kliče sonce.

Nakup zaščitnih sredstev

 
Številka JN: JNMV-0005/2021
Datum: 17.6.2021

 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Na Portalu javnih naročil je bilo dne 17.6.2021 pod št. JN004060/2021-W01 objavljeno obvestilo o naročilu male vrednosti za »nakup zaščitnih sredstev« v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju ZJN-3).

Vabimo vas, da podate vašo ponudbo na ta javni razpis v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

Ponudbe je treba oddati najkasneje do 21.6.2021 do 12:00 ure.
 
Kontaktna oseba s strani naročnika je Urša Sgerm:
Razpisna dokumentacija je dosegljiva:

* * * * * * * *

Dom starejših občanov Preddvor