Vtisi z dogodkov >>

Kostanjev dan z učenci iz OŠ Preddvor in harmonikarjem Vidom

Telovadba in gibalne igre z otroci v vrtcu Mlinček Naklo v okviru Medgeneracijskega druženja v projektu Simbioza giba

Okolju prijazne storitve pranja perila

Št.: JNMV-0002/2018-S-POG
Datum: 12.10.2018
 
POVABILO K ODDAJI PONUDBE
 
 
Na podlagi Zakona o javnem naročanju (Ur. list RS, ŠT. 91/15; v nadaljevanju ZJN-3 ) Dom starejših občanov Preddvor vabi ponudnike k predložitvi pisne ponudbe v  skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila na osnovi javnega naročila po postopku naročila male vrednosti.
 
 
 
* * * * *
 
Dom starejših občanov Preddvor