Vtisi z dogodkov >>

Zadnji januarski dan je ob rahlem naletavanju snežink zadišalo po medenjakih

Z Ambasadorkama nasmeha Išo in Ireno smo ugibali in sestavljali besede

Nakup materiala za zdravstveno nego in oskrbo

 
Številka JN: JNMV-0001/2019-B-POG
Datum: 13.2.2019

 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Na Portalu javnih naročil je bilo dne 13.2.2019 pod št. JN000797/2019-W01  objavljeno obvestilo o javnem naročilu (v nadaljevanju javni razpis) za »nakup materiala za zdravstveno nego in oskrbo« po postopku oddaje naročila male vrednosti v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju ZJN-3).

Vabimo vas, da podate vašo ponudbo na ta javni razpis v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

Ponudbe je treba oddati najkasneje do 1.3.2019 do 12:00 ure.
 
Kontaktna oseba s strani naročnika je gospa Urša Sgerm:
Razpisna dokumentacija je dosegljiva:

* * * * * * * *

Okolju prijazna čistilna sredstva, higienski papirnati proizvodi, vrečke za odpadke in jedilni pribor za enkratno uporabo

 

Številka JN: JNMV-0002/2019-B-POG
Datum: 15.2.2019

 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Na Portalu javnih naročil je bilo dne 15.2.2019 pod št.JN000859/2019-W01  objavljeno obvestilo o javnem naročilu (v nadaljevanju javni razpis) za sukcesivno dobavo "okolju prijaznih čistilnih sredstev, higienskih papirnatih proizvodov, vrečk za odpadke in jedilnega pribora za enkratno uporabo« po postopku oddaje naročila male vrednosti v skladu s 49. a členom ZJN-3.

Vabimo vas, da podate vašo ponudbo na ta javni razpis v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

Ponudbe je treba oddati najkasneje do 5.3.2018 do 12:00 ure.
 
Kontaktna oseba s strani naročnika je gospa Urša Sgerm:
Razpisna dokumentacija je dosegljiva:

 

* * * * * * * *

Dom starejših občanov Preddvor