Vtisi z dogodkov >>

»Šel je popotnik skozi atomski vek« - preplet poezije Mile Kačič in Neže Maurer, Literarna skupina Kulturnega društva sv. Mihaela Grosuplje

Klepet ob kavi in poeziji dr. Franceta Prešerna z Nežo Maurer

Nakup materiala za zdravstveno nego in oskrbo

 
Številka JN: JNMV-0001/2018-B-POG
Datum: 9.2.2018

 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Na Portalu javnih naročil je bilo dne 9.2.2018 pod št. JN000763/2018-W01  objavljeno obvestilo o javnem naročilu (v nadaljevanju javni razpis) za »nakup materiala za zdravstveno nego in oskrbo« po postopku oddaje naročila male vrednosti v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju ZJN-3).

Vabimo vas, da podate vašo ponudbo na ta javni razpis v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

Ponudbe je treba oddati najkasneje do 28.2.2018 do 12:00 ure.
Javno odpiranje ponudb bo dne 28.2.2018 ob 12:00 uri v prostorih Doma starejših občanov Preddvor, Potoče2, 4205 Preddvor.
 
Kontaktna oseba s strani naročnika je gospa Urša Sgerm:
Razpisna dokumentacija je dosegljiva:

 

* * * * * * * *

Dom starejših občanov Preddvor