Vtisi z dogodkov >>

Na pustni torek so nas obiskale igrive maškare iz Podružnične šole Kokra

Z navdušenjem smo prisluhnili koncertu Mešanega pevskega zbora Dobrava Naklo in skupine Viharnik

Nakup materiala za zdravstveno nego in oskrbo

 
Številka JN: JNMV-0001/2020
Datum: 20.2.2020

 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Na Portalu javnih naročil je bilo dne 20.2.2020 pod št. JN001070/2020-W01 objavljeno obvestilo o javnem naročilu (v nadaljevanju javni razpis) za »nakup materiala za zdravstveno nego in oskrbo« po postopku oddaje naročila male vrednosti v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju ZJN-3).

Vabimo vas, da podate vašo ponudbo na ta javni razpis v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

Ponudbe je treba oddati najkasneje do 12.3.2020 do 12:00 ure.
 
Kontaktna oseba s strani naročnika je Urša Sgerm:
Razpisna dokumentacija je dosegljiva:

* * * * * * * *

Dom starejših občanov Preddvor