Vtisi z dogodkov >>

Obiranje aronije za domači sok

Skrb za zelenjavo v visokih gredah

Javno zbiranje ponudb za prodajo traktorja s priključki

Št. naročila: 478-2/2020
Datum: 19.8.2020
 
 POVABILO K ODDAJI PONUDBE
 

Na podlagi določil 53. člena Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) DOM STAREJŠIH OBČANOV PREDDVOR, Potoče 2, 4205 Preddvor, vabi ponudnike k predložitvi pisne ponudbe za nakup traktorja s priključki. 

Ponudba je pravočasna če prispe do naročnika najkasneje do 26.8.2020, do 11.00 ure. Ponudbe, ki bodo k naročniku prispele po dnevu in uri, določeni v tem povabilu, bodo še zaprte vrnjene ponudniku.

VRSTA STROJA

OPIS STROJA

OKVIRNA CENA

traktor

ZETOR 5340

Tip motorja: 122037

Leto izdelave: 1999

Delovne ure:784

Moč motorja: 55 W

Delovna prostornina: 3595

11.000,00 €

Enoosna prikolica ETK 400

Skupna nosilnost: 5.000 kg

dimenzija zaboja: 3000 x 1830 x 450 mm,

Leto izdelave: 2008

Centralno odpiranje, hidravlična kiper instalacija, trostrano kipanje, elektro instalacija

2.500,00 €

Planirna deska

ČD 2,5

Leto izdelave: 1999

Vpetje za traktor, razvodni ventil

400,00 €

MULČER TFZ 1.6

V okvari

100,00 €


Predmet prodaje je traktor s priključki, ki so specificirani v zgornji tabeli. Ponudbo se oddaja za vse stroje skupaj.

Ponudbe oddajte v tajništvo Doma starejših občanov Preddvor do 26.8.2020, do 11. ure v zaprti kuverti  s pripisom za javno zbiranje ponudb.

Najugodnejši ponudnik mora pred sklenitvijo pogodbe podati pisno izjavo, da ni povezana oseba po sedmem odstavku 51. člena ZSPDSLS-1.

Razpis je dosegljiv tukaj.

 

* * * * * * * * * *

Dom starejših občanov Preddvor