Vtisi z dogodkov >>

POBIRANJE OREHOV

Pobiranje orehov v lepem sončnem vremenu. :)

 

 

Obiranje aronije za domači sok

Zagotavljanje prehranskih storitev za stanovalce in zaposlene v Domu starejših občanov Preddvor

Št. naročila: JNV-0002/2020-S-POG
Datum: 12.10.2020
 
 POVABILO K ODDAJI PONUDBE
 

Na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju ZJN-3), naročnik DOM STAREJŠIH OBČANOV PREDDVOR, Potoče 2, 4205 Preddvor, vabi ponudnike k predložitvi pisne ponudbe v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila po odprtem postopku, za predmet naročila »ZAGOTAVLJANJE PREHRANSKIH STORITEV ZA STANOVALCE IN ZAPOSLENE V DOMU STAREJŠIH OBČANOV PREDDVOR« najkasneje do: dne 12. 11. 2020 do 12:00 ure.

Ponudniki, ki imajo interes za pridobitev javnega naročila, ponudbo z ustrezno dokumentacijo oddajo skladno z navodili v pripeti dokumentaciji.

 

Kontaktna oseba naročnika: Urša Sgerm, tel. 031655686, ursa.sgerm@dso-preddvor.si

 

Razpisna dokumentacija je dosegljiva tukaj.

Popravljena razpisna dokumentacija je dosegljiva tukaj.

 

 

* * * * * * * * * *

Dom starejših občanov Preddvor