Vtisi z dogodkov >>

Pevci Mešanega pevskega zbora Svoboda Stražišče so nam pripravili prijetno pevsko dopoldne

Uživali smo na večernem koncertu ob ubranem petju Mešanega pevskega zbora Anton Tomaž Linhart iz Radovljice

Nakup materiala za zdravstveno nego in oskrbo

 
Številka JN: JNMV-0001/2019-B-POG
Datum: 13.2.2019

 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Na Portalu javnih naročil je bilo dne 13.2.2019 pod št. JN000797/2019-W01  objavljeno obvestilo o javnem naročilu (v nadaljevanju javni razpis) za »nakup materiala za zdravstveno nego in oskrbo« po postopku oddaje naročila male vrednosti v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju ZJN-3).

Vabimo vas, da podate vašo ponudbo na ta javni razpis v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

Ponudbe je treba oddati najkasneje do 1.3.2019 do 12:00 ure.
 
Kontaktna oseba s strani naročnika je gospa Urša Sgerm:
Razpisna dokumentacija je dosegljiva:

* * * * * * * *

Dom starejših občanov Preddvor