Preskoči na glavno vsebino

Vtisi z dogodkov >>

Praznovanje 101. rojstnega dne stanovalke ga. Jenko

vtis iz dogodka Praznovanje 101. rojstnega dne stanovalke ga. Jenko

Testiranje e-kombija

Torek, 4. oktober: Z izleti po Gorenjski smo testirali e-kombi.
Torek, 4. oktober: Z izleti po Gorenjski smo testirali e-kombi.

Lokalna, ekološka in integrirana živila

Številka JN:  JNE-0003/2022
Datum:  13.5.2022
 

POVABILO  K  ODDAJI  PONUDBE

DOM STAREJŠIH OBČANOV PREDDVOR, Potoče 2, 4205 Preddvor, vabi ponudnike k predložitvi ponudbe v skladu z navodilom za izdelavo ponudbe po evidenčnem postopku, za predmet naročila »LOKALNA, EKOLOŠKA IN INTEGRIRANA ŽIVILA«, najkasneje do dne 27. 5. 2022 do 12:00 ure.

Predmet razpisa je nakup lokalno pridelane hrane po shemi integrirane ali ekološke pridelave za področje poljščin (IPP), sadja (IPS), grozdja (IPG) in zelenjave (IPZ) in kokošjih jajc za potrebe Doma starejših občanov Preddvor.

Navodila in razpisno dokumentacijo dobite tukaj.
 
O izbiri bodo vsi sodelujoči ponudniki obveščeni v zakonskem roku. 
 
 
* * * * * * * * * *

 

Dom starejših občanov Preddvor