Vtisi z dogodkov >>

Koncert skupine Loške orglice v enoti Naklo

V sodelovanju z KUD LIK Naklo smo pripravili zanimivo predavanje Damijana Janežiča Veliki prešernoslovec in vzgojitelj Tomo Zupan in poskusili naklansko jabolčno pito

zbiranje ponudb za - razvoz in dostava kosil iz Doma starejših občanov Preddvor na domove

Številka JN:  4/2019-P
Datum:  31.1.2019
 
POVABILO K ODDAJI PONUDBE
za javno naročilo po postopku zbiranja ponudb
za razvoz in dostavo kosil iz Doma starejših občanov Preddvor na domove

Razpisna dokumentacija je dosegljiva tukaj.
O izbiri bodo vsi sodelujoči ponudniki obveščeni v zakonskem roku.
 
* * * * * * * * * * *
 
Dom starejših občanov Preddvor