Preskoči na glavno vsebino

Vtisi z dogodkov >>

Pozornost ob dnevu žena

vtis iz dogodka Pozornost ob dnevu žena

Pustovanje s Triom Frenky

vtis iz dogodka Pustovanje s Triom Frenky

Dom starejših občanov Preddvor praznuje 70 let

Dom starejših občanov Preddvor deluje na posestvu graščine Turn, ki je prvič omenjena leta 1408 in je v preteklih stoletjih prehajala v last raznih veleposestnikov. Po koncu druge svetovne vojne je bil grad Turn skupaj s posestvom razlaščen. V času pred letom 1948 so v zgradbi prebivale vojaške enote NOV in nato še JLA. Leta 1948 pa so grajske prostore namenili za nastanitev vojnih sirot, bolnih in ostarelih.

Prvi stanovalci so bili na grad Turn premeščeni iz Doma slepih Škofja Loka in Doma slepih na Okroglem pri Kranju, 17. novembra 1948. Zavod, ki takrat še ni imel svojega imena, je deloval v sklopu Kmetijskega posestva Preddvor.  Prvo ime je dobil šele leta 1954 in je bilo kar nekajkrat spremenjeno. Od leta 1993 pa je bil na podlagi Zakona o socialnem varstvu dom preoblikovan v javni socialno varstveni zavod in nosi ime Dom starejših občanov Preddvor.

»Iz arhivskih zapisov je razvidno, da je bilo ob namestitvi prvih stanovalcev dom v izredno slabem stanju, razmere za bivanje in sama podoba zgradb pa neprimerljiva z današnjimi. Dom se je vsa leta delovanja trudil za boljši bivalni standard stanovalcev. Leta 1975 se je grad v celoti prenovil. Za čas prenove so bili stanovalci premeščeni v takrat prazen hotel na Šmarjetno goro. Po obnovi gradu pa se je začela gradnja depandanse nasproti gradu, ki ji danes rečemo novi dom. V letu 2013 smo uspeli pridobiti kohezijska sredstva za energetsko prenovo novega doma, istočasno je potekala tudi notranja prenova. Prenovljen objekt je tako danes skladen z zahtevami, ki jih predvideva  Pravilnik o bivalnih standardih,« pove Andreja Valant, direktorica Doma starejših občanov Preddvor.

V Domu starejših občanov Preddvor ne skrbijo samo za institucionalno varstvo starejših, pač pa se zadnjih petnajst let aktivno usmerjajo tudi v lokalno okolje. Starejšim, ki živijo v okolici Preddvora in Nakla, nudijo storitve razvoza kosil, pomoči na domu ter izvajajo različne programe, prireditve, predavanja. 

»Leta 2009 smo v izvajanje dejavnosti institucionalnega varstva starejših v najem prevzeli enoto doma v Naklem, kjer kot poslovni partnerji sodelujemo za lastnico doma, Občino Naklo. Za skupaj 233 stanovalcev v obeh enotah skrbijo strokovno usposobljeni zaposleni. Timsko sodelovanje, znanje vsakega posameznika in odgovornost zaposlenega, njegova vestnost in pripadnost kolektivu se zlasti pokaže takrat, ko se poslabša zdravstveno stanje stanovalca ali ko se soočamo s kakšnimi drugimi izzivi. V Domu starejših občanov Preddvor smo usmerjeni v individualno obravnavo stanovalca. Poleg kinestetike, paliative in validacije razvijamo tudi številne druge strokovne vsebine in jih vpeljujemo v svoj način dela,« pravi direktorica DSO Preddvor Andreja Valant in poudari, da se tudi v njihovem domu soočajo z veliko kadrovsko stisko. »Bojim se, da država ne bo več sposobna nuditi osnovne pomoči starejšim in pomoči potrebnim, če pristojni organi ne bodo izvedeli prepotrebnih ukrepov za uskladitev normativov, plačnega sistema in kadrovske politike.  Znanje, požrtvovalnost in usposobljenost zaposlenih, ki delajo na tem področju je premalo, da bo sistem tak kot je še dolgoročno vzdržen.«

Slavnostna prireditev ob 70. letnici delovanja bo v prostorih Doma starejših v Preddvoru v četrtek, 27. septembra 2018, ob 16. uri. Kulturni program bodo oblikovali pevka Ditka, pesnica in oskrbovanka doma Neža Maurer, ddr. Mira Delavec Touhami v vlogi Josipine Turnograjske, besedne niti pa bo prepletala Saša Pivk Avsec.

Za vse dodatne informacije vam je na voljo Andreja Valant, direktorica Doma starejših občanov Preddvor, na telefonski številki 04/27 52 000 ali preko elektronske pošte na naslovu andreja.valant@dso-preddvor.si.

Sporočilu dodajamo:

Nazaj

Dom starejših občanov Preddvor