Preskoči na glavno vsebino

Dom starejših občanov Preddvor (Dom) je javni socialno-varstveni zavod. Namenjen je stalni ali začasni oskrbi starejših občanov, praviloma starih nad 65 let, ki zaradi starosti in drugih okoliščin ne morejo ali ne želijo živeti sami oziroma v družini.

Nahajamo se na Gorenjskem, le korak od mesta Kranja. 

Dom stanovalcem zagotavljata bivanje v opremljenih, ogrevanih in vzdrževanih sobah, uporabo skupnih prostorov, zdravstvenemu stanju primerno prehrano, usluge pralnice in šivalnice, zdravstveno nego in oskrbo, socialne storitve, delovno terapijo, fizioterapijo, prostočasne aktivnosti in kulturne dejavnosti.

Stanovalci in zunanji uporabniki imajo možnost koristiti pedikerske in frizerske usluge. Zunanjim uporabnikom nudimo dnevno varstvo, razvoz kosil na dom in pomoč na domu.

Dom uspešno sodeluje s strokovnimi službami in z organizacijami. Naše storitve želimo približati širši javnosti. Z namenom povezovanja z ožjim in širšim lokalnim okoljem, medgeneracijskega sodelovanja in višanja kvalitete bivanja je v Domu močno razvito prostovoljno delo ter povezovanje z srednjimi šolami, dijaškim domom, osnovnimi šolami in vrtci.

Z izobraževanjem zaposlenih in s spremljanjem novosti na področju dela s starejšimi, si prizadevamo zagotavljati stalno izboljšanje kakovosti storitev ter uvajanje novih vsebin dela. Prilagajamo se individualnim potrebam, željam in interesom starostnikov ter pri tem upoštevamo temeljne človekove pravice, kot so zasebnost, soodločanje in informiranost.

 

»Vizija Doma starejših občanov Preddvor:

  • biti dom s sodobno organiziranimi oblikami bivanja,
  • biti center za izvajanje pomoči starejšim v lokalnem okolju,
  • biti center za svetovanje pri skrbi za starejše ter priprave okolja, družine in posameznika na starost,
  • biti medgeneracijski center, v katerem se organizirajo in izvajajo aktivnosti v katerih sodelujejo in soustvarjajo različne generacije,
  • spoštovati človeka vredno in kakovostno življenje posameznika,
  • biti poslovno in strokovno uspešen javni zavod.«

Strokovni svet DSO Preddvor, 19. 10. 2015

Dom starejših občanov Preddvor