Vtisi z dogodkov >>

Novoletno voščilo dijakov Gimnazije Franceta Prešerna Kranj

Mala pozornost, veliko veselje.

 

Socialni oskrbovalec

Delovno mesto je v Domu starejših občanov Preddvor

Opis del in nalog:
Pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih (pomoč pri oblačenju, slačenju, umivanju, hranjenju,....)
 
Zahtevana poklicna oz. strokovna izobrazba:
Nižja poklicna šola.
zaželen NPK.
 
Alternativna poklicna oz. strokovna izobrazba
 
Trajanje zaposlitve:
Za nedoločen čas z 2 mesecema poskusnega dela.
 
Vrsta zaposlitve:
Polni delovni čas
 
Kontaktna oseba delodajalca:
Urša Sgerm, 04 27 52 451
 
Kanditati naj prošnje z dokazili pošljejo na e-naslov: dom.preddvor@dso-preddvor.si.
 
* * * * * * * * * *
 

Srednja medicinska sestra / tehnik

Delovno mesto je v Domu starejših občanov Preddvor 

Opis del in nalog:

Izvajanje zdravstvene nege in varstvo starih. Opazovanje stanja stanovalcev in poročanje; Priprava in pomoč stanovalcem za gibanje in transfer; Transfer zdravstvenega in oskrba materiala; Vodenje dokumentacije in evidence o svojem delu in storitvah; Sodelovanje v zdravstveni negi in oskrbi znotraj negovalnega tima; Sodelovanje v zdravstveno vzgojnem delu; Nega umirajočega, oskrba in pomoč pri oskrbi umrlih;

Zahtevana poklicna oz. strokovna izobrazba: Srednja strokovna izobrazba zdravstvene smeri

Alternativna poklicna oz. strokovna izobrazba: Srednja medicinska sestra

Trajanje zaposlitve: Nedoločen čas s 2 mesecema poskusne dobe

Vrsta zaposlitve: Polni delovni čas

Kanditati naj prošnje z dokazili pošljejo pisno na naslov: dom.preddvor@dso-preddvor.si.

Kontaktna oseba delodajalca:  Urša Sgerm, 04 2752 451

* * * * * * * * * *

 

Bolničar negovalec I

Delovno mesto je v Domu starejših občanov Preddvor.

Opis del in nalog:
Pomoč pri izvajanju zdravstvene nege in oskrbe stanovalcev, ki potrebujejo najzahtevnejšo, zdravstveno nego in oskrbo; Pomoč pri vzdrževanju higiene stanovalcev; Opazovanje stanja stanovalca in poročanje; Pomoč pri vzdrževanju urejenosti in higiene prostorov bivanja, delavnih prostorov in pripomočkov za delo; Priprava in pomoč stanovalcem za gibanje in transfer; Transfer zdravstvenega in oskrbnega materiala; Vodenje evidence o svojem delu in storitvah; Nega umirajočega, oskrba in pomoč pri oskrbi umrlih;
 

Zahtevana poklicna oz. strokovna izobrazba: Poklicna šola zdravstvene smeri - smer bolničar.

Alternativna poklicna oz. strokovna izobrazba: Bolničar negovalec

Trajanje zaposlitve: nedoločen čas z 2 mesecema poskusnega dela

Vrsta zaposlitve: Polni delovni čas

Kontaktna oseba delodajalca: : Urša Sgerm,  04 27 52 451

Kanditati naj prošnje z dokazili pošljejo na e-naslov: dom.preddvor@dso-preddvor.si.

* * * * * * * * * *
 

Medicinska sestra vodja tima M / Ž

 

Dom starejših občanov Preddvor objavlja javni razpis za prosto delovno mesto

Delovne naloge:

 • Načrtovanje, organiziranje, vodenje, spremljanje, nadzor del,
 • opravljanje zahtevnejših del s področja dela,
 • sodelovanje pri pripravljanju razvojnih usmeritev,
 • izobraževanje, spremljanje in usmerjanje razvoja sodelavcev,
 • vodenje evidenc, izdelovanje analiz in pripravljanje poročil.  

Poleg zgoraj navedenih nalog bo delo zajemalo: izvajanje zahtevnejše zdravstvene nege in medicinske pomoči, samostojno in avtonomno izvajanje dela diplomirane medicinske sestre s specialističnimi znanji iz geriatriatrične zdravstvene nege, izvajanje določenih aktivnosti, prenesenih s strani zdravnika, prepoznava aktualnih in potencialnih problemov, ki izhajajo iz temeljnih življenjskih aktivnosti in potreb stanovalcev, sodelovanje pri nabavi pripomočkov in materiala za potrebe zdravstvene nege in oskrbe, sodelovanje z drugimi službami.

 

Od kandidatov pričakujemo:

 • visokošolska strokovna izobrazba zdravstvene nege za poklic diplomirana medicinska sestra, diplomirani zdravstvenik);
 • obnavljanje obstoječih in pridobivanje novih znanj v okviru delovnega področja;
 • sposobnost visoke stopnje kritičnega mišljenja in veščin ter ustrezne klinične presoje;
 • sposobnost kritičnega presojanja, odločanja in učinkovitega reševanja v zahtevnejših situacijah;
 • osnovno znanje MS Office;
 • vozniški izpit B kategorije;
 • strokovno, kakovostno in pravočasno izvedene naloge;
 • gospodarno ravnanje z delovnimi sredstvi;
 • odgovornost za varno opravljeno delo v skladu z navodili in predpisi s področja VZD in VPP;
 • osebnostne značilnosti: organizacijske sposobnosti, vodstvene sposobnosti, natančnost in zanesljivost, komunikativnost, sposobnost timskega dela;
 • želeno: 36 mesecev delovnih izkušenj iz področja zahtevnejše zdravstvene nege in medicinske pomoči.  

Delovno razmerje bomo sklenili s polnim delovnim časom, za nedoločen čas, s poskusno dobo 4 mesece.

Lokacija delovnega mesta: na sedežu Doma starejših občanov Preddvor.

Ponudbe z ustreznimi dokazili o izpolnjevanju pogojev in življenjepisom pošljite po elektronski pošti dom.preddvor@dso-preddvor.si.

Zaposlimo študenta za pomoč pri zdravstveni negi in oskrbi

Delovno mesto je v Domu starejših občanov Preddvor

 
Na prosto delovno mesto bomo zaposlili:
1 delavca
 
Kontaktna oseba delodajalca:
Suzana Cotelj Uranič, 04 27 52 493
 
Kanditati naj prošnje z dokazili pošljejo na e-naslov: dom.preddvor@dso-preddvor.si.
Dom starejših občanov Preddvor