Preskoči na glavno vsebino

Vtisi z dogodkov >>

Pozornost ob dnevu žena

vtis iz dogodka Pozornost ob dnevu žena

Pustovanje s Triom Frenky

vtis iz dogodka Pustovanje s Triom Frenky

DELOVNO MESTO JE AKTUALNO, DOKLER JE OBJAVLJENO NA SEZNAMU SPODAJ:

DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA

Delovne naloge:

 • organiziranje, vodenje, spremljanje, nadzor in izvajanje dela zdravstvene nege in oskrbe na oddelku;
 • nadzor higienskih razmer na oddelku;
 • ugotavljanje potreb stanovalcev po zdravstveni negi na oddelku;
 • izvajanje zahtevnejše zdravstvene nege in medicinske pomoči;
 • spremljanje in sprotno obveščanje o novostih na oddelku;
 • skrb za dobre odnose s stanovalci, svojci in zaposlenimi;
 • nadzor nad medicinsko tehničnimi pripomočki in aparaturami ter ostalimi pripomočki za izvajanje zahtevnih medicinsko-tehničnih posegov;
 • svetovanje stanovalcem na področju zdravstva, preventive in prehrane;
 • uvajanje  novih delavcev v delo;
 • sodelovanje pri preprečevanju širjenja infekcij, ter preverjanje postopkov za preprečevanje bolnišničnih infekcij;
 • sodelovanje z drugimi strokovnimi službami in v timih;
 • evidentiranje in nadzor nad evidentiranjem zdravstvenih storitev in storitev oskrbe na oddelku;

 

Od kandidatov pričakujemo:

 • visokošolska strokovna izobrazba zdravstvene nege za poklic diplomirana medicinska sestra, diplomirani zdravstvenik);
 • obnavljanje obstoječih in pridobivanje novih znanj v okviru delovnega področja;
 • sposobnost visoke stopnje kritičnega mišljenja in veščin ter ustrezne klinične presoje;
 • sposobnost kritičnega presojanja, odločanja in učinkovitega reševanja v zahtevnejših situacijah;
 • osnovno znanje MS Office;
 • vozniški izpit B kategorije;
 • strokovno, kakovostno in pravočasno izvedene naloge;
 • gospodarno ravnanje z delovnimi sredstvi;
 • odgovornost za varno opravljeno delo v skladu z navodili in predpisi s področja VZD in VPP;
 • osebnostne značilnosti: organizacijske sposobnosti, vodstvene sposobnosti, natančnost in zanesljivost, komunikativnost, sposobnost timskega dela;
 • želeno: 36 mesecev delovnih izkušenj iz področja zahtevnejše zdravstvene nege in medicinske pomoči.  

 

Zaposlitev je za nedoločen čas z 2 mesecema poskusne dobe.
Kandidati naj prošnje z dokazili pošljejo pisno na naslov: dom.preddvor@dso-preddvor.si.
Kontaktna oseba delodajalca:  Urša Sgerm, 04 2752 451 
 
*   *   *   *   *
 

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA I

 • izvajanje zdravstvene nege stanovalcev;
 • nudenje medicinske pomoči, priprava in delitev predpisane terapije in urejanje pripomočkov;
 • izvajanje medicinsko-tehničnih posegov;
 • opazovanje stanja stanovalcev in poročanje;
 • vodenje dokumentacije in evidence o svojem delu in storitvah;
 • sodelovanje v zdravstveni negi in oskrbi znotraj negovalnega tima;
 • sodelovanje v zdravstveno vzgojnem delu;
Zaposlitev je za nedoločen čas z 2 mesecema poskusne dobe.
Kandidati naj prošnje z dokazili pošljejo pisno na naslov: dom.preddvor@dso-preddvor.si.
Kontaktna oseba delodajalca:  Urša Sgerm, 04 2752 451 
 

* * * * * * * * * *

 

BOLNIČAR NEGOVALEC I – NEGA III IN IV

Podroben opis delovnega mesta:

 • stalna pomoč pri zdravstveni negi in oskrbi stanovalcev, ki potrebujejo najzahtevnejšo, zdravstveno nego in oskrbo;
 • pomoč pri vzdrževanju higiene stanovalcev;
 • opazovanje stanja stanovalca in poročanje;
 • pomoč pri vzdrževanju urejenosti in higiene prostorov bivanja, delavnih prostorov in pripomočkov za delo;
 • priprava in pomoč stanovalcem za gibanje in transfer;
 • transfer zdravstvenega in oskrbnega materiala;
 • vodenje evidence o svojem delu in storitvah;
 • nega umirajočega, oskrba in pomoč pri oskrbi umrlih;
Zaposlitev je za nedoločen čas z 2 mesecema poskusne dobe.
Kandidati naj prošnje z dokazili pošljejo pisno na naslov: dom.preddvor@dso-preddvor.si.
Kontaktna oseba delodajalca:  Urša Sgerm, 04 2752 451 
 
* * * * * * * * * *
 

SOCIALNA OSKRBOVALKA

 • izvajanje gospodinjske pomoči (prinašanje enega pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora ;
 • pomoči pri temeljnih dnevnih opravilih (pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, pomoč pri hranjenju, pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb, pomoč pri vzdrževanju in negi osebnih ortopedskih pripomočkov);
 • pomoč pri ohranjanju socialnih stikov (informiranje pristojnih o stanju in potrebah upravičenca, pomoč pri ohranjanju socialne mreže, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznostih);
 • ravnanje v skladu s kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu;
 • vodenje evidence o svojem delu in storitvah;
Zaposlitev je za nedoločen čas z 2 mesecema poskusne dobe.
Kandidati naj prošnje z dokazili pošljejo pisno na naslov: dom.preddvor@dso-preddvor.si.
Kontaktna oseba delodajalca:  Urša Sgerm, 04 2752 451 
 
* * * * * * * * * *
 

DIETNI KUHAR V

 • pomoč pri vodenju, načrtovanju, organiziranju, usklajevanju in kontroliranju dela v kuhinji;
 • pomoč pri načrtovanju sistema prehranjevanja stanovalcev, organizaciji dela in koordiniranju dela;
 • usklajevanje in kontrola dela izmene v kuhinji;
 • pripravljanje živil in kuhanje jedi, diet in napitkov za stanovalce, zaposlene in zunanje uporabnike ter delitev obrokov hrane;
 • priprava, peka, serviranje slaščic, peciva, narezkov, dekoriranje;
 • skrb za kakovostno in neoporečno prehrano stanovalcev;
 • čiščenje posode, pripomočkov in prostorov za pripravo hrane;
 • poznavanje HACCP-a;
Zaposlitev je za nedoločen čas z 2 mesecema poskusne dobe.
Kandidati naj prošnje z dokazili pošljejo pisno na naslov: dom.preddvor@dso-preddvor.si.
Kontaktna oseba delodajalca:  Urša Sgerm, 04 2752 451 

 

* * * * * * * * * *

 

DIETNI KUHAR IV

 • pripravljanje, kuhanje in razdeljevanje navadne in dietne hrane za delavce, stanovalce in zunanje uporabnike;
 • prevzem potrebnih živil;
 • priprava, peka, serviranje slaščic, peciva, narezkov in dekoriranje;
 • nadzor nad delom v delovni skupini;
 • sprejemanje pritožb in predlogov delavcev in stanovalcev ter zunanjih uporabnikov glede prehrane in posredovanje le-teh pristojnim delavcem;
 • čiščenje kuhinje in njej pripadajočih prostorov, kuhinjske posode, jedilnega pribora, strojev in delovnih pripomočkov;
 • usklajevanje in kontrola dela izmene v kuhinji;
 • urejanje delovnega okolja;
 • poznavanje in izvajanje HACCP-a;
Zaposlitev je za nedoločen čas z 2 mesecema poskusne dobe.
Kandidati naj prošnje z dokazili pošljejo pisno na naslov: dom.preddvor@dso-preddvor.si.
Kontaktna oseba delodajalca:  Urša Sgerm, 04 2752 451 
 

* * * * * * * * * *

 

POMOČNIK DIETNEGA KUHARJA III

 • pripravljanje in čiščenje živil;
 • sodelovanje in pomoč pri pripravi in  čiščenju  hrane v kuhinji;
 • razdeljevanje obrokov v tablet sistem in v jedilnice;
 • prinašanje in odnašanje kuhalne, namizne in transportne posode;
 • pripravljanje in pospravljanje pogrinjkov, serviranje obrokov v jedilnici stanovalcem in  zunanjim uporabnikom;
 • čiščenje in urejanje delovnih pripomočkov, aparatov in delovnih prostorov kuhinje,
 • jedilnice in pripadajočih prostorov;
 • pomoč pri odvažanju odpadkov in skrb za racionalno razporejanje odpadkov;
 • poznavanje in izvajanje HACCP-a;
Zaposlitev je za nedoločen čas z 2 mesecema poskusne dobe.
Kandidati naj prošnje z dokazili pošljejo pisno na naslov: dom.preddvor@dso-preddvor.si.
Kontaktna oseba delodajalca:  Urša Sgerm, 04 2752 451 

 

* * * * * * * * * *

 

STREŽNICA - SOCIALNO VARSTVO

Podroben opis delovnega mesta:

 • pomoč pri oskrbi stanovalca in opravljanje preprostih del pri oskrbi stanovalca;
 • pomoč pri oblačenju, slačenju in obuvanju stanovalcev;
 • prevoz in spremljanje stanovalcev na terapije in preglede znotraj Doma;
 • vzdrževanje in čiščenje ortopedskih pripomočkov in drugih pripomočkov za zdravstveno nego in oskrbo (delovnih naprav, priprav, ortopedskih pripomočkov,…..);
 • sodelovanje pri dovozu in odvozu hrane iz kuhinje na oddelek ter pomoč pri razdelitvi oz. postrežba hrane in napitkov;
 • sodelovanje in pomoč sodelavcem, stanovalcem in strokovnim službam;
 • prinašanje in odnašanje osebnega in posteljnega perila ter drugega materiala;
 • urejanje stanovalčevega ležišča: postiljanje, prestiljanje in menjava posameznih delov posteljnine;
 • pometanje, sesanje, pomivanje in loščenje tal, pohištva in drugih predmetov v prostorih bivanja, sanitarnih prostorih in skupnih prostorih;
 • pomivanje priročne posode na oddelkih;
 • strojno in ročno čiščenje komunikacijskih poti, hodnikov, skupnih prostorov, skladišč, dvigal;
 • zbiranje, sortiranje in odnašanje odpadnega materiala na odpad v skladu s pravili o ravnanju z odpadki;
 • prezračevanje prostorov;
 • vzdrževanje okrasnega rastlinja;
Zaposlitev je za nedoločen čas z 2 mesecema poskusne dobe.
Kandidati naj prošnje z dokazili pošljejo pisno na naslov: dom.preddvor@dso-preddvor.si.
Kontaktna oseba delodajalca:  Urša Sgerm, 04 2752 451

 

* * * * * * * * * *

 

Zaposlimo študenta za pomoč v kuhinji

Zaposlimo dijaka ali študenta za pomoč v kuhinji. 

Za delo potrebujemo več delavcev.

Delo je izmensko in traja dlje časa, po dogovoru z vodjo kuhinje.

 
*   *   *   *
 
Dom starejših občanov Preddvor