Preskoči na glavno vsebino

Vtisi z dogodkov >>

Likovna dela učencev OŠ Preddvor

vtis iz dogodka Likovna dela učencev OŠ Preddvor

Literarni utrinki z Nežo Maurer

vtis iz dogodka Literarni utrinki z Nežo Maurer

Služba zdravstvene nege in oskrbe

Služba zdravstvene nege in oskrbe vključuje storitve zdravstvene nege in oskrbe, fizioterapijo in delovno terapijo. Predstavlja največji delež zaposlenih v Domu. Strokovno usposobljeno osebje skrbi za celovito strokovno izvajanje storitev. Zdravstvena nega in rehabilitacija se izvajata za stanovalce na osnovni ravni v skladu z zakonom, ki ureja področje zdravstvene dejavnosti.

Zdravstvena nega in oskrba

Delo zdravstvene nege in oskrbe je organizirano štiriindvajset ur na dan, vse dni v letu. Prilagojeno je starejšim osebam, njihovim potrebam in zdravstvenemu stanju. Stanovalci so zaradi fizičnih, psihičnih ali starostnih sprememb delno ali v celoti odvisni od pomoči pri vsakodnevnih opravilih.

Naloge zaposlenih v službi zdravstvene nege in oskrbe so spremljanje zdravstvenega stanja posameznika, izvajanje zdravstvene nege in oskrbe, izvajanje medicinsko-tehničnih posegov, lajšanje zdravstvenih težav, svetovanje in zdravstveno vzgojno delo, sodelovanje z zdravniki in drugimi službami v Domu itd.

V Domu je na osnovi specifičnih potreb stanovalcev delo organizirano na treh oddelkih: stanovanjski oddelek, negovalni oddelek in oddelek s povečano pozornostjo. Zdravstveno nego izvajamo skladno z Merili za razvrščanje stanovalcev po zahtevnosti zdravstvene nege. Stanovalci so razvrščeni v kategorije oskrbe glede na potrebe posameznika, njihovo samostojnost oziroma stopnjo odvisnosti od pomoči drugih.

V sodelovanju z Zdravstvenim domom Kranj imamo za potrebe zdravstvenega varstva organizirano ambulanto splošne medicine, izven delovnega časa ambulante pa se obrnemo na dežurnega zdravnika Zdravstvenega doma Kranj. Redno sodelujemo z antitrombotično in diabetično ambulanto v Zdravstvenem domu Kranj. V Domu je enkrat tedensko  organizirana tudi specialistična psihiatrična ambulanta.

Fizioterapija

Gibanje je pomemben dražljaj za ves organizem in pozitivno vpliva na splošno počutje in zdravstveno stanje človeka, kar je tudi vodilo fizioterapije v našem Domu. Telesna vzdržljivost, mišična moč in ravnotežje z leti upadajo, nanje pa lahko vplivamo s primerno fizioterapevtsko obravnavo in telesno aktivnostjo. Starostnike spremljajo številne kronične bolezni, ki prizadenejo njihovo Psihofizično kondicijo, pogoste pa so tudi poškodbe, značilne za to življenjsko obdobje. Zato si prizadevamo, da bi bila fizioterapevtska obravnava čimbolj individualna in prilagojena potrebam in zmožnostim  posameznika. Storitve fizioterapije predpisujeta splošni zdravnik ali specialist fizikalne medicine in rehabilitacije, izvaja pa jih fizioterapevtka. Za vsakega novo sprejetega stanovalca se izdela individualni načrt fizioterapevtske obravnave, ki obsega oceno trenutnega fizičnega stanja posameznika. Na podlagi te ocene se postavijo realni cilji, ki jih z uporabo primernih metod in tehnik fizioterapije lahko pričakujemo in dosežemo.

Fizioterapija v Domu obsega preventivo in kurativo, zelo pomembna je rehabilitacija po nevroloških obolenjih, različnih travmatskih poškodbah in dolgotrajnejšem mirovanju zaradi bolezni. Fizioterapevtska obravnava je usmerjena k doseganju in ohranjanju čim večje samostojnosti v vsakodnevnih aktivnostih stanovalcev in s tem pripomore h kvalitetni jeseni življenja.

Delovna terapija

Delovna terapija v Domu skuša stanovalcem preko različnih aktivnosti osmisliti življenje in jim omogočati čim hitrejšo vključitev v novo bivalno okolje. Delovna terapevtka in stanovalec skupaj poiščeta aktivnosti, ki bi posamezniku omogočile najvišjo raven samostojnosti in mu zagotovile višjo kakovost življenja, kar pomembno vpliva na človekovo dostojanstvo in ga motivira za aktivno preživljanje življenja v Domu. Delovna terapija zajema:

 • področje skrbi za samega sebe:
  • učenje, ohranjanje in obnavljanje dnevnih aktivnosti (osebna higiena, oblačenje, hranjenje, ...),
  • učenje, ohranjanje in obnavljanje funkcionalne mobilnosti (presedanje, uporaba in prilagoditve ortopedskih pripomočkov, obvladovanje ožjega in širšega življenjskega okolja),
  • prilagoditve bivalnega okolja,
  • delovna terapija na področju telesnih funkcij (individualne in skupinske terapevtske vaje, kognitivno perceptivni trening, aktivnosti za izboljšanje in ohranjanje komunikacije, trening socialnih veščin itd.).
 • področje produktivnosti:
  • učenje kreativnih in drobnih terapevtskih tehnik,
  • pomoč stanovalcev pri opravilih v Domu.
 • področje prostega časa:
  • interesne skupine (vaje za vadbo spomina, ročna dela, bralne ure, skupine starih ljudi za samopomoč z gosti meseca, družabne igre, kviz, pevski dopoldnevi, knjižnica, križanka, tombola, biljard, šah, molitvena ura, domsko glasilo, z besedo in sliko skozi čas, zgodovinjski krožek …),
  • prireditve (kulturne prireditve, izleti, pikniki, čajanke, praznovanje rojstnih dni, pustovanje, slavnostna božično novoletna večerja, maše, …).

Aktivnosti organizira, koordinira in vodi delovna terapevtka.
Določene prostočasne aktivnosti v sodelovanju z delovno terapevtko vodijo tudi prostovoljci.

Dom starejših občanov Preddvor