Preskoči na glavno vsebino

Vtisi z dogodkov >>

Likovna dela učencev OŠ Preddvor

vtis iz dogodka Likovna dela učencev OŠ Preddvor

Literarni utrinki z Nežo Maurer

vtis iz dogodka Literarni utrinki z Nežo Maurer

O zgodovini gradu Turn

Grad Turn je bil prvič omenjen leta 1408. Mnogi viri omenjajo Turn kot stražaja pri vhodu v dolino reke Kokre. Lastniki so bili celjski grofje.

Na prehodu iz 15. v 16. stoletje, v bojih za celjsko dediščino in po uboju zadnjega Celjana pri Beogradu (1456), je bil grad zelo poškodovan. Leta 1439 ga je razrušil Jan Vitovec. Grad je bil ponovno poškodovan leta 1473, in sicer zaradi turških vpadov po dolini Kokre na Koroško. Za Turki ga je leta 1611 poškodoval še rušilni potres, ki je razdejal tudi Ljubljano.

Grad, kakor ustreza zapuščinskim inventarjem, je nastal po prezidavah v 17. stoletju, ko ga je kupil Adam Dinzl, pl. Angenburg, od baronov Egkh (1677). To potrjuje polkrožno oblikovan portal s kamnito heraldično ploščo z grbom Adama Dinzla in letnico 1680. Po njegovi smrti je gospostvo Turn leta 1696 pripadlo njegovemu sinu Antonu Krištofu Dinzlu. Leta 1772 ga je nasledil nečak Ludvik Ksaver, sin njegovega najstarejšega brata Franca Benedikta Dinzla. Ludvik Ksaver je leta 1760 pred vhodom v grad zgradil baročno kapelo, posvečeno Materi božji. Notranjost je poslikana s freskami, na oltarju je slika Pieta baročnega slikarja Valentina Metzingerja.

Po smrti Ludvika Ksaverja leta 1772 je na osnovi oporoke postala lastnica gradu njegova hči Marija Jožefa Gandin, pl. Lilienstein, ki pa je marca 1788 izročila gospostvo svojemu sinu Vincencu Gandinu, pl. Liliensteinu. Vincenc Gandin je bil lastnik gospostva pet let. Leta 1793 je sklenil z Martinom Urbančičem kupoprodajno pogodbo za gospostvo Turn. Prodal mu ga je aprila istega leta. Vendar je ostal Martin Urbančič še nadalje upravitelj gospostva Brdo pri Antonu Zoisu in je tam tudi živel.

Martin Urbančič je bil začetnik rodbine Urbančič, ki je obdržala gospostvo Turn vse do dvajsetega stoletja. 25. novembra 1783 se je v Velesovem poročil s Konstanco Dietrich, hčerko Franca Ksaverja Dietricha, lastnika gospostva Strmol. Martin Urbančič je umrl 6. junija 1796 na Brdu in vdova Konstanca se je preselila na Turn. S prisojilno listino z dne 22. septembra 1800 sta postala lastnika gospostva mladoletna sinova Martina Urbančiča, Alojz in Janez Nepomuk. Alojz Urbančič je v soglasju z varuhom 7. januarja 1823 izročil svojo polovico gospostva mlajšemu bratu Janezu Nepomuku Urbančiču, ki je postal sam lastnik gospostva Turn pod Novim gradom.

Mladi graščak se je poročil z Jožefino Terpinc, Kranjčanko po rodu. V zakonu so se jima rodili trije otroci. Najstarejša je bila Josipina. Grad Turn je ostal v rokah Urbančičevih do leta 1909, ko ga je od Janka Urbančiča kupil Oton pl. Detela, ki je bil lastnik do druge svetovne vojne. Po vojni so bile v gradu nastanjene vojaške enote.

Leta 1948 so v grad Turn nastanili prve oskrbovance.

Vir: Delavec, Mira: Nedolžnost in sila. Kranj: Gorenjski glas; 2004.

Dom starejših občanov Preddvor